Dokaz da odličan kvalitet i vrhunski dizajn mogu biti dostupni širokom krugu potrošača po izuzetno povoljnim cenama je upravo brend BLADE.

Vrhunskog dizajna, pažljivo izbalansiranog kvaliteta (u dva nivoa – poluprofi / profi) sa cenom koja ni izbliza ne potpada u klasu kojoj pripada svakako spada u “BestBuy“ izbor na tržištu.
Mašine, alati, pribori, potrošni materijal … su samo deo asortimana koji pokriva brend BLADE.

Poljobit je dobio tu čast da bude distributer brenda BLADE u Republici Srbiji.